CHRONOLOGIE

Hier worden in chronologische volgorde de belangrijkste gebeurtenissen in het dossier Ootmarsum gepresenteerd:

Datum Gebeurtenis
mei 2012 eindrapport proefsleuven BAAC
april 2014 veldwerk proefsleuvenonderzoek Archeodienst; geen archeologische begeleiding van de sloop
zomer 2014 afgraven afvallaag zonder arcehologische begeleiding
augustus 2014 tweede deel veldwerk proefsleuvenonderzoek Archeodienst
8-12-2014 definitieve versie eindrapport proefsleuvenonderzoek Archeodienst
dec 2014-jan 2015 discussie over het noodzakelijke vervolgonderzoek
februari 2016 archeologische begeleiding riool door Archeodienst. Een deel wordt zonder archeologische begeleiding ontgraven
20-09-2016 Er wordt vastgesteld dat de wadi reeds zonder archeologische begeleiding ontgraven wordt. Er wordt niet adequaat gereageerd door gemeente en Oversticht waardoor de ontgraving gewoon doorgaat
03-10-2016 Pas nadat de wadi volledig aangelegd is, wordt een archeoloog van Archeodienst ingeschakeld
06-10-2016 Archeodienst gaat failliet
08-05-2017 Historalis biedt aan om het project conform de opdracht af te ronden
21-08-2017 Gemeente geeft aan het project niet te willen afronden op advies van Het Oversticht
25-08-2017 Van de Graaf stelt schriftelijke vragen aan gemeente, Erfgoedinspectie en RCE
20-11-2017 Gesprek van Van de Graaf met ministerie van OCW, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Erfgoedinspectie
december 2017 Antwoorden van RCE en Erfgoedinspectie op de vragen van Van de Graaf
01-03-2018 Brief van provincie waarin zij stelt dat de gemeente archeologische resten mag vernietigen en geen rapport over het archeologische onderzoek hoeft te leveren
05-03-2018 Van de Graaf brengt de door Archeodienst uitgevoerde werkzaamheden in rekening bij de gemeente Dinkelland, die de factuur betaalt
11-03-2018 Brief van Van de Graaf aan de provincie als antwoord op de brief van 01-03-2018 van de provincie