DOCUMENTEN

Hier worden alle relevante documenten in het dossier Ootmarsum als PDF-bestand ter beschikking gesteld.

1997-09-Ootmarsum-eindrapport-geofysisch onderzoek RAAP

1998-05-Ootmarsum-eindrapport-weerstandsonderzoek RAAP

2005-04-Ootmarsum-eindrapport-vooronderzoek RAAP

2012-05-Ootmarsum-eindrapport-proefsleuven BAAC

2013-06-07-Ootmarsum-PvE proefsleuvenonderzoek

2014-05-01tot2017-05-12-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen Archeodienst en gemeente over resultaten proefsleuven

2014-07-09-Ootmarsum-aanvulling op PvE proefsleuvenonderzoek

2014-07-09-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente en Archeodienst met nieuw PvE proefsleuven

2014-08-08tot12-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen gemeente en Archeodienst over vertraging proefsleuven

2014-10-21-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente met beoordeling eindrapport proefsleuven

2014-10-22tot2015-06-01-Ootmarsum-email binnen gemeente en aan Oversticht over noodzaak vervolgonderzoek

2014-11-12-Ootmarsum-email binnen gemeente over factuurproefsleuven

2014-12-08-Ootmarsum-eindrapport-proefsleuven Archeodienst

2014-12-09-Ootmarsum-email van Archeodienst aan gemeente over interpretatie eindrapport proefsleuven

2014-12-22-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over noodzaak vervolgonderzoek

2015-01-05-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over noodzaak vervolgonderzoek

2015-01-05-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente over noodzaak vervolgonderzoek

2015-01-10-Ootmarsum-email binnen gemeente over noodzaak vervolgonderzoek

2015-06-12-Ootmarsum-email van bouwaannemer aan Oversticht en gemeente over vervolgonderzoek

2015-06-13-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente en bouwaannemer over archeologie in bestemmingsplan

2015-06-15-Ootmarsum-email binnen bouwaannemer over archeologie in bestemmingsplan

2015-11-03-Ootmarsum-bestemmingsplan-vaststelling

2016-01-08-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht diepte begeleiding

2016-01-08-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over offerte begeleiding

2016-01-19-Ootmarsum-PvE archeologische begeleiding

2016-01-20-Ootmarsum-offerteaanvraag-begeleiding

2016-01-21-Ootmarsum-mail Archeodienst aan gemeente met offerte begeleiding

2016-01-26-Ootmarsum-email van gemeente aan Archeodienst met opdracht begeleiding

2016-01-28-Ootmarsum-mailcorrespondentie tussen gemeente en Archeodienst over tweede uitstel begeleiding

2016-02-04-Ootmarsum-Dagrapport02 begeleiding

2016-02-10-Ootmarsum-Dagrapport03 begeleiding

2016-03-16tot2017-03-17-Ootmarsum-mailcorrespondentie tussen Archeodienst en gemeente over factuur begeleiding

2016-09-20-Ootmarsum-email binnen gemeente over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-20-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-20-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-20-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen Oversticht en gemeente over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-22-Ootmarsum-email van bouwaannemer aan gemeente over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-22-Ootmarsum-email van gemeente aan bouwaannemer over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-22-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-28tot29-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen Oversticht en gemeente over onbegeleide start fase 2 begeleiding

2016-09-30-Ootmarsum-email van bouwaannemer aan gemeente over fase 2 begeleiding

2016-09-30-Ootmarsum-email van gemeente aan bouwaannemer over fase 2 begeleiding

2016-09-30-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over fase 2 begeleiding

2016-09-30-Ootmarsum-email van Oversticht aan gemeente over fase 2 begeleiding

2017-05-08-Ootmarsum-mail Historalis aan Dinkelland over afronden rapport

2017-05-12-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over afronding rapport

2017-05-22-Ootmarsum-email van gemeente aan Oversticht over afronding rapport

2017-06-02-Ootmarsum-mail aan gemeente over afwijzing afronding rapport

2017-06-08-Ootmarsum-mail aan gemeente met antwoord mail 2017-06-07

2017-06-14-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen Oversticht en gemeente over niet afronding rapportage

2017-06-20-Ootmarsum-emailcorrespondentie tussen gemeente en Oversticht over niet afronding rapport

2017-06-27-Ootmarsum-bevestiging-curator-overname project door Historalis

2017-08-22-Ootmarsum-mailcorrespondentie tussen gemeente en Oversticht over niet afronding rapport

2017-08-22-Ootmarsum-mailcorrespondentie tussen Historalis en gemeente over niet-afronding rapport

2017-08-25-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan Erfgoedinspectie met vragen

2017-08-25-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan gemeente met vragen

2017-08-25-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan RCE met vragen

2017-09-26-Ootmarsum-brief van Erfgoedinspectie aan Van de Graaf als antwoord op brief van 2017-08-25

2017-10-10O-otmarsum-brief van RCE aan Van de Graaf als antwoord op brief van 2017-08-25

2017-10-12-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan Erfgoedinspectie met nieuwe vragen

2017-10-17-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan RCE met nieuwe vragen

2017-10-26-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan provincie Overijssel met IBT-verzoek

2017-10-30-Ootmarsum-brief van gemeente aan van de Graaf als antwoord op brief van 2017-08-25

2017-10-31-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan gemeente met handhavingsverzoek

2017-11-07-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan provincie met melding niet afronding onderzoek

2017-11-09-Ootmarsum-mail aan erfgoedinspectie met discussiestuk

2017-12-14-Ootmarsum-brief van RCE aan Van de Graaf als antwoord op brief van 2017-10-17

2017-12-18-Ootmarsum-brief van Erfgoedinspectie aan Van de Graaf als antwoord op brief van 2017-10-12

2018-03-01-Ootmarsum-brief van provincie aan Van de Graaf als antwoord op brief van 2017-11-07

2018-03-11-Ootmarsum-brief van Van de Graaf aan provincie als antwoord op brief 2018-03-01